stichting vrienden van rottumeroog & rottumerplaat

De SVRR houdt de historie van de onbewoonde eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat levend als cultureel Waddenerfgoed

contact

Er gaat toch iets boven Groningen!

De eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat maken deel uit van het Groningse deel van het unieke werelderfgoed Waddenzee. De eilanden zijn onbewoond en afgesloten voor publiek. De natuur gaat hier voor de mens.

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat bestaat sinds 1991. Ze richt zich op de natuur- en de cultuurhistorie van de eilanden in het oostelijk Waddengebied. Het is een verhaal van kloosterlingen, kooplieden, zeerovers, avonturiers, maar bovenal van strijd tegen het water. Vanaf de achttiende eeuw stelde de provincie Groningen strandvoogden aan als beheerders van het eilanden. Tegenwoordig beheren Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer de Rottums vanaf het vasteland.

De Vrienden van Rottum houden de herinnering levend:

  • op een jaarlijkse Donateursdag met lezingen, muziek, theater en excursies.
  • in het tweemaal per jaar verschijnende donateursblad¬†De Kaap.
  • op werkweken en opruimdagen met donateurs op de eilanden.
  • of na de containerramp¬†met de MSC Zoe in januari 2019.
  • als cultuurhistorische gidsen op excursies van Staatsbosbeheer naar Rottumeroog.

Word donateur en steun ons!