bestuur en redactie

bestuur & redactie

Bestuur en contactgegevens.

Secretariaat

Kaja van Grieken
Oosterstraat 63
9989 AC Warffum
vriendenvanrottum@gmail.com

Bankrelaties

NL33ABNA0818119888 (ABN/AMRO)
NL88INGB0006320411 (ING)

Bestuur

Jaap Wolters (voorzitter)
Mark Stuijt (vice-voorzitter, perscontacten, PR, de Kaap)
Jan Nijland (penningmeester)
Kaja van Grieken (secretaris – zie hierboven)
Wim Dijksterhuis (excursies, vrijwilligerswerk)
Albert Buursma (cultuurhistorie, vrijwilligerswerk)

Ondersteuning bestuur

Maaike van Leusen (secretariaat)
Erik de Graaf (website en Facebook)

Redactie De Kaap

Mark Stuijt
Kaja van Grieken
Henk Postma (fotografie & lay-out)

Ereleden

Dick Spijker
Hendricus Kooi
Henk Koster
Jaap Nienhuis
Gé Hoekzema
Harry Woortman