bestuur en redactie

bestuur & redactie

Bestuur en contactgegevens.

Secretariaat

Jan Nyland (waarnemend)
Nachtegaalplein 6
6998 AZ  Laag-Keppel
vriendenvanrottum@gmail.com

Bankrelaties

NL33ABNA0818119888 (ABN/AMRO)
NL88INGB0006320411 (ING)

Bestuur

Dick Spijker (voorzitter)
Mark Stuijt (vice-voorzitter, perscontacten, PR, de Kaap)
Jan Nijland (penningmeester, waarnemend secretaris)
Wim Dijksterhuis (excursies, vrijwilligerswerk)
Albert Buursma (cultuur-historie, vrijwilligerswerk)

Ondersteuning secretariaat
Maaike van Leusen

Redactie De Kaap

Mark Stuijt
Karin van Grieken
Henk Postma (fotografie)

 

Ereleden

Peter Venema †
Hendricus Kooi
Henk Koster
Barend Scholten †
Jaap Scherpenhuizen †
Henk Patberg †
Gé Hoekzema
Harry Woortman
Jaap Nienhuis