bestuur en redactie

bestuur & redactie

Bestuur en contactgegevens.

Secretariaat

Jan Nyland (waarnemend)
Nachtegaalplein 6
6998 AZ  Laag-Keppel
vriendenvanrottum@gmail.com

Bankrelaties

NL33ABNA0818119888 (ABN/AMRO)
NL88INGB0006320411 (ING)

Bestuur

Jaap Wolters (voorzitter)
Mark Stuijt (vice-voorzitter, perscontacten, PR, de Kaap)
Jan Nijland (penningmeester, waarnemend secretaris)
Wim Dijksterhuis (excursies, vrijwilligerswerk)
Albert Buursma (cultuur-historie, vrijwilligerswerk)

Ondersteuning bestuur

Maaike van Leusen (secretariaat)
Erik de Graaf (website en Facebook)

Redactie De Kaap

Mark Stuijt
Karin van Grieken
Henk Postma (fotografie & lay-out)

Ereleden

Dick Spijker
Hendricus Kooi
Henk Koster
Jaap Nienhuis
Gé Hoekzema
Harry Woortman