SVRR-cheque voor Reddingsmaatschappij

SVRR-cheque voor Reddingsmaatschappij

Op de Donateursdag op zaterdag 15 oktober overhandigde onze nieuwe voorzitter Jaap Wolters van de Vrienden een cheque aan de KNRM-Eemshaven. De KNRM berichtte daarover op haar Facebook: Uitreiking cheque door st. Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. Afgelopen...
Donateursdag van de Vrienden van Rottum

Donateursdag van de Vrienden van Rottum

Zaterdag 15 oktober in Zaal Concordia te Baflo Wier 1, naast de Immanuelkerk op de wierde van Baflo Eindelijk is het zover! Onze Stichting kan weer een donateursdag organiseren en wel op 15 oktober aanstaande. Wel is het zo dat we vanwege de heersende maatregelen dit...
Programma Donateursdag 2022

Programma Donateursdag 2022

De donateurs van de Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat ontvingen afgelopen week het programma voor de Donateursdag op 15 oktober a.s. in Baflo. Hierboven vindt u het programma.  
Donateursdag 2022

Donateursdag 2022

Eindelijk! Na twee coronajaren organiseren de Vrienden van Rottum weer een Donateursdag. De dag vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2002. HOU DE DAG ALVAST VRIJ IN UW AGENDA! Lezingen over natuur en geschiedenis, muziek en discussie. Dat zijn vaste onderdelen van de...
Nieuwe data werkweek en werkdag bekend

Nieuwe data werkweek en werkdag bekend

Er zijn nieuwe data voor een derde werkweek op Rottumerplaat en van de werkdag op Rottumeroog bekend. De Werkweek op Plaat vindt plaats van maandag 24 oktober tot vrijdag 28 oktober. Naast een begeleider namens Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een...
Werkweken en werkdag in 2022

Werkweken en werkdag in 2022

Aan het einde van de zomer en/of dit najaar organiseren de Vrienden van Rottum weer werkweken op Rottumerplaat en een werkdag op Rottumeroog. De planning is nog niet rond, dus hierbij het verzoek om de website in de gaten te houden. Tevens zullen we, wanneer de andere...