De kaap

Het magazine voor donateurs van de SVRR

Magazine SVRR

Het Magazine voor de donateurs van de Vrienden van Rottum verschijnt tweemaal per jaar. We informeren u over actuele berichten en verhalen over natuur, cultuur en geschiedenis van Rottumeroog en Rottumerplaat. Met een woord van de voorzitter, nieuws over gebeurtenissen op en rond de eilanden, verslagen van de bijeenkomsten en achtergrondartikelen. 

Een nieuwe Kaap sturen we alleen naar onze donateurs. Eerdere afleveringen kunt u hieronder downloaden.

Uit de inhoud van het laatste nummer van De Kaap (december 2020):
  • Voorwoord van voorzitter Dick Spijker: Laat de natuur haar gang gaan
  • De Kaap te koop, door Erik de Graaf
  • De Rottums tijdens de Corona, door Jaap Kloosterhuis en Henk Middendorp
  • Rottumer rariteiten II: historische berichten door Albert Buursma
  • Barnsteen of harpuis, door Henk Postma
  • Zine 4 van Knetterijs: ‘The Rottumereye tragedy’, door Egge Knol
  • Vogelwachtersseizoen 2020, door Bram Ubels, Christian Brinkman en Sita van Hoorn
  • Stroomkabels door de Waddenzee, door Mark Stuijt

Juli 2021

De Kaap juni 2020
Juni 2020
Januari 2020
De Kaap juni 2019
Juni 2019
De Kaap december 2018
December 2018