Het nieuwe nummer van De Kaap is uit. Het donateursblad van de Vrienden van Rottum zit in een nieuw jasje, dat is ontworpen door vormgeefster Jantine Postma. De Kaap verschijnt sinds vele jaren tweemaal per jaar. In de artikelen wordt een breed scala aan Wadden- en Rottumonderwerpen beschreven.

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat, kortweg de Vrienden van Rottum, bestaat 30 jaar. Het jubileum kon helaas door de corona niet gevierd worden, maar dat wordt in 2022 zeker ingehaald. Het plan is om het jubileum volgend jaar op een extra feestelijke donateursdag te vieren in ’t Zielhoes, de thuishaven van de Vrienden van Rottum in Noorpolderzijl.

De stichting ontstond in 1991 uit onvrede met landelijke plannen om het onderhoud aan Rottumeroog en Rottumerplaat te staken en de eiland aan de grillen van de natuur over te leveren. Inmiddels is het in herinnering houden van de geschiedenis van de eilanden een belangrijke taak. Naast het uitgeven van het donateursblad organiseren de Vrienden van Rottum jaarlijks een donateursdag in Noordpolderzijl en werkdagen of werkweken op de eilanden. In de afgelopen jaren werden bovendien opruimwerkzaamheden verricht in de nasleep van de containerramp van januari 2019.

De Vrienden van Rottum merken een groeiende betrokkenheid bij het oostelijk Waddengebied en bij de onbewoonde eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Inmiddels heeft de stichting tegen de 500 donateurs. Aanmelden als donateur kan via de website www.vriendenvanrottum.nl.