Vandaag plofte De Kaap op de mat. November 2023, het tweede nummer van dit jaar. Met een stemmige cover met een lage zon door donkere wolken vanaf het dek van de Willem Jacob onderweg naar Rottumeroog.

Uitgever Peter van der Schelde schrijft over de onuitwisbare indruk die een reis met dat zeilschip op hem maakte. Sindsdien denkt hij dagelijks aan Rottumeroog, schrijft hij. Hij maakte ook de foto op de cover van De Kaap.

Na inleidende woorden van voorzitter Jaap Wolters over de Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat golft De Kaap op en neer met artikelen over het heden en het verleden en de natuur en de cultuur op de eilanden. Uitsmijter is het dagboek van Wiepke Toxopeus, de dochter van de laatste voogd van Rottum, die in september jl. weer eens vier dagen “ik ben van Rottum” was.

Een mooi nummer van de Kaap. We wensen de donateurs veel leesplezier.