In 2023 zijn er drie werkweken (één meer dan anders) en een werkdag. De eerste werkweek was in maart. De tweede van begin september is inmiddels volgeboekt. Deze twee werkweken stonden en staan in het teken van opruimwerkzaamheden.

LEES HIERONDER GOED HOE U ZICH AANMELDT!

De datum voor de derde werkweek is nu ook bekend. Die vindt plaats van maandag 2 t/m vrijdag 6 oktober op Rottumerplaat. Naast een begeleider namens Rijkswaterstaat en één namens Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een kok van de SVRR, kunnen zoals het er nu voorstaat zes vrijwilligers mee. In de derde werkweek wordt voornamelijk gewerkt aan het onderhoud van de gebouwen. Er is dus enige handigheid bij het kluswerk vereist. Aan deelname van de werkweken en dag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding

Aanmelding voor een van de werkweken – uitsluitend bedoeld voor personen die ten minste twee jaar donateur zijn – kan via het secretariaat: vriendenvanrottum@gmail.com.

Het is van belang in die e-mail te vermelden:

naam, adres, woonplaats
een mobiel telefoonnummer via het welke u bereikbaar bent

LET OP! ONVOLLEDIGE AANMELDINGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

Dat klinkt niet aardig, maar scheelt veel tijd. Voor vragen kunt u terecht bij de bestuursleden Albert Buursma (06–30690825) en Wim Dijksterhuis (06-20742480).

SCHOONMAAKDAG

De jaarlijkse schoonmaakdag op Rottumeroog is gepland op donderdag 12 oktober. Ook hiervoor kunnen donateurs zich opgeven via vriendenvanrottum@gmail.com

Erik de Graaf