Eindelijk! Na twee coronajaren organiseren de Vrienden van Rottum weer een Donateursdag. De dag vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2002. HOU DE DAG ALVAST VRIJ IN UW AGENDA!

Lezingen over natuur en geschiedenis, muziek en discussie. Dat zijn vaste onderdelen van de jaarlijkse Donateursdagen. Op de foto een impressie van 2018.

Anders dan we gewend zijn vindt de dag dit jaar plaats in Zaal Concordia in BAFLO. We beginnen om 10 uur een eindigen om 15.30 uur. Precieze gegevens krijgt u binnenkort per brief en/of per digitale Nieuwsbrief toegestuurd.