Zaterdag 15 oktober in Zaal Concordia te Baflo
Wier 1, naast de Immanuelkerk op de wierde van Baflo

Eindelijk is het zover! Onze Stichting kan weer een donateursdag organiseren en wel op 15 oktober aanstaande. Wel is het zo dat we vanwege de heersende maatregelen dit niet kunnen doen in het Zielhoes, en daarom wijken we uit naar Baflo. Daar hebben we onderdak gevonden in Zaal Concordia te Baflo (Wier 1, naast de Immanuelkerk).

We hebben, zoals u hieronder kunt zien, voor deze dag een heel divers programma opgesteld met verschillend nieuws over de eilanden. Daarom hopen we u in groten getale te mogen verwelkomen. Vanwege de organisatie is het van belang te weten op wie we kunnen rekenen. Daarom verzoeken we u zich vóór 10 oktober aan te melden via vriendenvanrottum@gmail.com. Wanneer u niet over email beschikt, dan kunt u zich ook schriftelijk aanmelden bij onze penningmeester: Jan Nijland, Nachtegaalplein 6, 6998 AZ Laag Keppel.

Deelname is voor donateurs gratis, voor het gebruiken van de lunch verzoeken wij u een bedrag van € 14 per persoon over te maken op rekeningnummer NL 33 ABNA 0818 1198 88 van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat, onder vermelding van “lunch donateursdag”, het aantal deelnemers en of u een vegetarische lunch wilt hebben. Wilt u geen lunch, maar alleen koffie en koek dan graag € 3 overmaken.
Mocht uw rekeningnummer niet de donateursnaam bevatten, vermeldt u die er dan nog even bij? De consumpties na afloop zijn voor eigen rekening.

(Nog) geen donateur? Een mooie gelegenheid om dat nu te worden en deze mooie dag mee te maken!

Tot ziens op de donateursdag!
Bestuur Vrienden van Rottum

Programma
09.30 u ontvangst en inloop met koffie en koek

10.00 u Opening door de voorzitter, Dick Spijker

10.05 u Voorstellen nieuwe voorzitter Jaap Wolters en nieuw bestuurslid Maaike van Leusen. Afscheid van de huidige voorzitter Dick Spijker en secretaris Erik de Graaf

10.40 u Marc van der Aa, vogelwachter, presentatie over zijn waarnemingen en belevenissen van het afgelopen seizoen op Rottumerplaat

11.10 u Harrie Niehof, singer-songwriter met liedjes over land en wad

11.30 u Martin Baptist als onderzoeker verbonden aan Wageningen Marine research met een presentatie over het onderzoek naar de Walvis die op Rottumerplaat is aangespoeld

12.15 u Lunch. Tijdens de lunch loopt er een fotoreportage van Rottumeroog en Rottumerplaat van Henk Postma

13.30 u Egge Knol verbonden aan de Groninger Archieven met een presentatie Over vogelarij op Rottumeroog. De vogelarij is een cultuurverschijnsel dat nu bijna niet meer bestaat, maar zeker twee millennia lang tot het waddenleven behoorde.

14.00 u Harrie Niehof, singer-songwriter met nog meer liedjes over wad en land.

14.20 u Albert Buursma Strandingen bij Rottumeroog. Om welke schepen ging het en wat gebeurde er allemaal? En niet in de laatste plaats wat was de belangrijke taak van de voogd in de strandvonderij.

14.50 u drankje plus een hapje. Het eerste drankje wordt u aangeboden door de stichting.

16.00 u afsluiting