Op zaterdag 7 oktober 2023 kwamen bijna honderd donateurs van de SVRR bij elkaar in Zaal Concordia te Baflo voor de jaarlijkse donateursdag.

Het programma – merendeels samengesteld door bestuurslid Wim Dijksterhuis – begon om tien uur met een welkomstwoord van voorzitter Jaap Wolters, die ook aandacht besteedde aan de komende vacature in het bestuur van onze stichting. Er wordt namelijk een eindredacteur gezocht voor ons tweejaarlijks verschijnende magazine De Kaap. Mark Stuijt heeft die taak jarenlang vervuld en zal – na negen jaar en het neerleggen van die taak – aftreden als bestuurslid. Hij kreeg een uitgebreid hartelijk dankwoord van de voorzitter.

Daarna volgden de programmaonderdelen elkaar binnen een vrij strak tijdschema op. Jaap Kloosterhuis van SBB blikte terug op en vooruit naar de samenwerking tussen SBB en SVRR. Vogelwachters Rafaël Porcu en René Vos vertelden over hun werkzaamheden op Rottumerplaat, waarbij vooral het onderzoek naar het ringen en volgen van gezenderde lepelaars veel aandacht trok en achteraf de vraag opleverde naar de mogelijkheid om de vogels Rottum ook als Vriend via het wereldwijde web te kunnen volgen. Het eerste muzikale intermezzo door Alje van Bolhuis werd warm onthaald, de daaropvolgende lezing met powerpoint presentatie van Wiepke Toxopeus over haar jeugd op Rottumeroog had stukken langer mogen duren.

Tijdens de lunch draaide een korte film van Laura Karreman over de ‘expeditie’ naar Rottumeroog op 14 augustus van dit jaar. We streven ernaar die film ook op deze website te plaatsen.

Alje van Bolhuis opende het middagprogramma met wederom fraaie anekdotes en liedjes, waarbij de hele zaal ineens Gronings bleek te kunnen zingen. Daarna was het de beurt aan Ties Groenewold, die vertelde ooit geboeid te zijn geraakt door wat zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld op Rottumeroog, en daar onderhoudend over vertelde en talloze foto’s van liet zien.

Wonder boven wonder zelfs eerder dan gepland was het tijd voor het slotwoord door de voorzitter en een kopje thee voor wie dat wilde, waarna het programma voor ieder die dat wilde werd voortgezet in Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum waar men de door Erik de Graaf samengestelde tentoonstelling kon bezoeken over Ties van Dijk, beoogd voogd van Rottum die liever kunstenaar werd. De nazit met een drankje en een hapje vond plaats in het Auditorium van het museum.

We hebben veel lovende feedback over deze donateursdag mogen ontvangen, en dat stemt ons dankbaar en tevreden. Graag weer tot volgende jaar!

Kaja van Grieken, secretaris SVRR