SPECIALE JUBILEUMEXCURSIE NAAR ROTTUMEROOG

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat ‘viert’ dit jaar het dertigjarig jubileum. Vanwege de pandemie komt er weinig van vieren; dat hopen we volgend voorjaar te doen. Wat we wel aanbieden is een speciale jubileumexcursie. Dit is een van de – gebruikelijke – SBB-excursies, die de SVRR heeft gekocht, en zal – onder voorbehoud (mits na 17 september de 1,5 meterregel vervalt) – worden georganiseerd.

Wij hebben daartoe de excursie van dinsdag 5 oktober 2021 uitgezocht. We bieden die aan tegen een ‘Vriendenprijs’, dat wil zeggen met een korting van € 30,- op de prijs van € 100,-, dus voor € 70,-.

Bij die excursie gaat ook een gids van de SVRR mee.

Onderaan staat informatie over de wijze van aanmelding.

Als uw aanmelding wordt gehonoreerd, ontvangt u nadere gegevens over betaling en verdere gang van zaken. Belangrijk om te weten: vertrek en aankomst in Lauwersoog: respectievelijk 08:45 u. uiterlijk! en ca. 23:00 uur terugkeer. Wij laten u zo spoedig mogelijk na 17 september weten of de excursie door kan gaan.

WERKWEKEN ROTTUMERPLAAT

Dit jaar zijn er weer werkweken op Rottumerplaat en een werkdag op Rottumeroog. De werkweken op Plaat zijn 4-8 oktober en 8-12 november 2021. In verband met de nu geldende coronamaatregelen kunnen er maximaal zes personen mee. Naast een begeleider namens Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een kok van de SVRR, kunnen daarbij drie vrijwilligers mee. Deze beide (vijfdaagse) werkweken zullen bestaan uit zowel het schoonmaken van het strand (het opruimen van niet-afbreekbaar zwerfvuil en verzamelen van hout voor de kachel) als verschillende klussen. In verband daarmee is een goede conditie voor het schoonmaken van het strand gewenst, evenals enige handigheid bij het kluswerk. Aan deelname van de werkweken en dag zijn geen kosten verbonden.

SCHOONMAAKDAG ROTTUMEROOG

Daarnaast is er een schoonmaakdag op Rottumeroog. Deze opruimdag is gepland op: 1 november 2021.

Behalve een begeleider van Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer en een bestuurslid van de SVRR kunnen vier vrijwilligers mee (vanwege de coronaregels evenals bij de werkweken 4 andere vrijwilligers). Ook hierbij geldt dat mensen een goede conditie dienen te hebben.

Ook voor deze werkweken en werkdag geldt, dat die nu gepland zijn op basis van de huidige coronaregels en daarbij ook met het nodige voorbehoud in acht moet worden genomen. Dat kan betekenen dat ze eventueel afgelast kunnen worden, maar ook dat – wanneer verbeterde omstandigheden het toelaten – er eventueel nog een of meer extra personen mee kunnen.

Aanmelding

De werkweken en de werkdag zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die tenminste twee jaar donateur zijn. Voor de excursie kunnen alle donateurs zich aanmelden.

Aanmelding voor de excursie of een van de werkweken of voor de schoonmaakdag dient te geschieden vóór 21 september aanstaande via de mail: vriendenvanrottum@gmail.com met vermelding van uw voorkeur (+ datum), tevens een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en voorts uw persoonlijke gegevens met naam, adres en woonplaats.

Alleen volledig ingevulde aanmeldingen die voldoen aan de criteria worden in behandeling genomen. Voor vragen kunt u terecht bij bestuurslid Albert Buursma 06 – 306 90 825.