Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben een nieuwe brochure over de Rottums uitgegeven, getiteld ‘De waarde van de natuurlijke Rottums’. Hierin ook ruim aandacht voor onze stichting!
U kunt de brochure hier downloaden.