Er zijn nieuwe data voor een derde werkweek op Rottumerplaat en van de werkdag op Rottumeroog bekend.

De Werkweek op Plaat vindt plaats van maandag 24 oktober tot vrijdag 28 oktober.
Naast een begeleider namens Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een kok van de SVRR kunnen vijf vrijwilligers mee. Deze (in principe vijfdaagse) werkweek zal bestaan uit het schoonmaken van het strand (het opruimen van niet-afbreekbaar zwerfvuil en verzamelen van hout voor de kachel) alsmede verschillende klussen. In verband daarmee is een goede conditie voor het schoonmaken van het strand gewenst, evenals enige handigheid bij het kluswerk. Aan deelname van de werkweek zijn geen kosten verbonden.

De werkdag op Rottumeroog op vrijdag 4 november.
Op deze dag wordt voornamelijk besteed aan het schoonmaken van het strand (het opruimen van niet-afbreekbaar zwerfvuil). Behalve begeleiders van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer en een bestuurslid van de Vrienden van Rottum kunnen zes vrijwilligers mee. Ook hierbij geldt dat mensen een goede conditie dienen te hebben.

Aanmelding
Aanmelding voor de Werkweek of voor de Werkdag – uitsluitend bedoeld voor personen die minstens twee jaar donateur zijn – kan via het secretariaat: vriendenvanrottum@gmail.com. Geef duidelijk aan of u opgeeft voor de werkweek of voor de werkdag. Verder graag vermelding van persoonlijke gegevens (naam, adres en woonplaats en een mobiel telefoonnummer).

Let wel: alleen volledig per e-mail toegestuurde aanmeldingen met alle benodigde gegevens worden in behandeling genomen.

Voor vragen over de WERKWEEK kunt u terecht bij bestuurslid Albert Buursma (06–30690825). Voor vragen over de WERKDAG bij Wim Dijksterhuis (06-20742480).