De Ommelander Courant publiceert elke donderdag een historische foto uit de regio onder de kop Oet vrouger tied. Een molen hier, een schoolklas daar en tussendoor een inmiddels afgebroken treinstation. Leuke serie en uiteraard altijd in zwart-wit.

Enkele weken geleden alweer publiceerde de krant een foto van op Rottumeroog gemobiliseerde soldaten in 1939. We wilden u de foto niet onthouden. De tekst erbij luidde:

Rottumeroog – De Waddeneilanden zijn bij uitstek een vakantiebestemming voor liefhebbers van zon, zee en strand. Ook de mannen op bijgaande foto hebben het schijnbaar naar hun zin. “In augustus nog heerlijk weer, net vakantie”, lieten ze in de zomer van 1939 weten. Maar zo onschuldig is dit tafereeltje niet. De mannen op bijgaande foto zijn onderdeel van het detachement Marine Kustwacht en werden vlak voor de start van de Tweede Wereldoorlog op Rottumeroog gestationeerd. De foto is overigens afkomstig uit de collectie van de Groninger Archieven.

De wereldoorlogen op Rottumeroog staan volop in de belangstelling. Ook de Vrienden van Rottum plaatsten de laatste tijd diverse berichten op de site:

Erik de Graaf