nieuws

Oktoberwerkweek op Rottumerplaat

Oktoberwerkweek op Rottumerplaat

Over het algemeen is een werkweek eind oktober, vooral gericht op opruimactiviteiten, een gevecht met de elementen. Deze werkweek was er sprake van heel sereen weer. Dat maakte de werkzaamheden een stuk aantrekkelijker. Met een groep van acht mensen onder leiding van...

SVRR-cheque voor Reddingsmaatschappij

SVRR-cheque voor Reddingsmaatschappij

Op de Donateursdag op zaterdag 15 oktober overhandigde onze nieuwe voorzitter Jaap Wolters van de Vrienden een cheque aan de KNRM-Eemshaven. De KNRM berichtte daarover op haar Facebook: Uitreiking cheque door st. Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. Afgelopen...

Donateursdag van de Vrienden van Rottum

Donateursdag van de Vrienden van Rottum

Zaterdag 15 oktober in Zaal Concordia te Baflo Wier 1, naast de Immanuelkerk op de wierde van Baflo Eindelijk is het zover! Onze Stichting kan weer een donateursdag organiseren en wel op 15 oktober aanstaande. Wel is het zo dat we vanwege de heersende maatregelen dit...

Programma Donateursdag 2022

Programma Donateursdag 2022

De donateurs van de Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat ontvingen afgelopen week het programma voor de Donateursdag op 15 oktober a.s. in Baflo. Hierboven vindt u het programma.  

Donateursdag 2022

Donateursdag 2022

Eindelijk! Na twee coronajaren organiseren de Vrienden van Rottum weer een Donateursdag. De dag vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2002. HOU DE DAG ALVAST VRIJ IN UW AGENDA! Lezingen over natuur en geschiedenis, muziek en discussie. Dat zijn vaste onderdelen van de...

Nieuwe data werkweek en werkdag bekend

Nieuwe data werkweek en werkdag bekend

Er zijn nieuwe data voor een derde werkweek op Rottumerplaat en van de werkdag op Rottumeroog bekend. De Werkweek op Plaat vindt plaats van maandag 24 oktober tot vrijdag 28 oktober. Naast een begeleider namens Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een...

Werkweken en werkdag in 2022

Werkweken en werkdag in 2022

Aan het einde van de zomer en/of dit najaar organiseren de Vrienden van Rottum weer werkweken op Rottumerplaat en een werkdag op Rottumeroog. De planning is nog niet rond, dus hierbij het verzoek om de website in de gaten te houden. Tevens zullen we, wanneer de andere...

Op een eiland in de Maas

Op een eiland in de Maas

Om aan de corona, het publieke woke-debat, zijn eigen klaplong en eigenlijk de hele wereld te ontsnappen, besloot de Vlaamse journalist Stijn Tormans te vertrekken naar een onbewoond eiland. In navolging van Bomans en Wolkers vijftig jaar eerder. Rottumerplaat bleek...

Vrijwilligerswerk 2023

Een aantal donateurs heeft ons gevraagd of er al data bekend zijn van werkdagen, werkweken en excursies. Helaas kunnen we daar nu (medio mei) nog geen antwoord op geven. Maar: zeer binnenkort hebben Wim Dijksterhuis en Albert Buursma hierover overleg met...

Jan Klompsma – HET EILAND

Jan Klompsma – HET EILAND

Deze week overleed Jan Klompsma op 93-jarige leeftijd. Hij was radioman, journalist, dichter en nog veel meer. Een van dat “veel meer” was: medeoprichter van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat in 1991. In ons archief vonden we een prachtige tekst,...

De nieuwe Kaap is uit!

De nieuwe Kaap is uit!

Het nieuwe nummer van De Kaap is uit. Het donateursblad van de Vrienden van Rottum zit in een nieuw jasje, dat is ontworpen door vormgeefster Jantine Postma. De Kaap verschijnt sinds vele jaren tweemaal per jaar. In de artikelen wordt een breed scala aan Wadden- en...

Verslag werkdag op 1 november

Verslag werkdag op 1 november

Maandag 1 november; precies om 8:00 vertrekken we met 6 vrijwilligers en een bestuurslid met de Harder richting Rottumeroog. Jan en Freek-Jan brengen ons veilig naar het eiland. Wat een geluk hebben we met het weer! Gisteren regende het nog pijpenstelen en zag ik het...