Eind november 2020 spoelde er een dode dwergvinvis aan op Rottumerplaat. Anders dan anders werd het 4,70 meter lange kadaver niet geruimd, maar juist naar een veilige plek op het onbewoonde eiland versleept.

Sindsdien wordt de natuurlijke afbraak van de dode dwergvinvis op de voet gevolgd. Wat is de ecologische impact van een natuurlijke ontbinding van een groot kadaver? Dat is de vraag die in opdracht van Rijkswaterstaat (in samenspraak met Staatsbosbeheer) wordt onderzocht. Welke dieren doen zich te goed aan de dwergvinvis? Wat is het gevolg voor de bodemkwaliteit of voor de vegetatie? Wat doet het met het duin op Plaat?

Het proces wordt gemonitord (zo heet dat officieel) door Wageningen Marine Research. Met camera’s wordt het proces gevolgd. Van tijd tot tijd wordt verslag gedaan op de site Basismonitoring Wadden. In woord, maar ook in prachtige webcambeelden. Voor de liefhebbers worden hier ook maandelijks de meetresultaten gepubliceerd.

Erik de Graaf

(foto: met dank aan Martin Baptist van Wageningen University Research)