Voor de excursie kunnen alle donateurs zich aanmelden.

Voor vragen kunt u mailen naar genoemd mailadres, of telefonisch contact opnemen met Wim Dijksterhuis 06-207 42 480, of Albert Buursma 06 – 306 90 825. Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat ‘viert’ dit jaar het dertigjarig jubileum. Vanwege de pandemie komt er weinig van vieren; dat hopen we volgend voorjaar te doen. Wat we wel aanbieden is een speciale jubileumexcursie. Dit is een van de – gebruikelijke – SBB-excursies, die de SVRR heeft gekocht.

Wij hebben daartoe de excursie van dinsdag 5 oktober 2021 uitgezocht. We bieden die aan tegen een ‘Vriendenprijs’, dat wil zeggen met een korting van € 30,- op de prijs van € 100,-, dus voor € 70,-.

Bij die excursie gaat ook een gids van de SVRR mee.

Onderaan staat informatie over de wijze van aanmelding.

Als uw aanmelding wordt gehonoreerd, ontvangt u nadere gegevens over betaling en verdere gang van zaken. Wij laten u dat zo spoedig weten. Vertrek en terugkeer in Lauwersoog: respectievelijk 08:45 u. uiterlijk! en ca. 23:00 u. terugkeer.

Aanmelding:

Aanmelding voor de excursie, s.v.p. zo spoedig mogelijk  via de mail: vriendenvanrottum@gmail.com onder vermelding EXCURSIE 5 OKTOBER plus naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.