Een aantal donateurs heeft ons gevraagd of er al data bekend zijn van werkdagen, werkweken en excursies. Helaas kunnen we daar nu (medio mei) nog geen antwoord op geven. Maar: zeer binnenkort hebben Wim Dijksterhuis en Albert Buursma hierover overleg met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Zodra de data bekend zijn zullen wij deze aan onze donateurs kenbaar maken.