Aan het einde van de zomer en/of dit najaar organiseren de Vrienden van Rottum weer werkweken op Rottumerplaat en een werkdag op Rottumeroog. De planning is nog niet rond, dus hierbij het verzoek om de website in de gaten te houden. Tevens zullen we, wanneer de andere data bekend zijn, per mail een nieuwsbrief sturen aan de leden waarvan de mailadressen bekend zijn. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u uw emailadres doorgeven aan het secretariaat: vriendenvanrottum@gmail.com.

De datum van de eerste werkweek is van 29 augustus t/m 2 september. De tweede werkweek zal waarschijnlijk eind-oktober zijn.

Naast een begeleider namens Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een kok van de SVRR, kunnen zoals het nu staat vijf vrijwilligers mee. Deze beide (in principe vijfdaagse) werkweken zullen bestaan uit zowel het schoonmaken van het strand (het opruimen van niet-afbreekbaar zwerfvuil en verzamelen van hout voor de kachel) als verschillende klussen. In verband daarmee is een goede conditie voor het schoonmaken van het strand gewenst, evenals enige handigheid bij het kluswerk. Aan deelname van de werkweken en dag zijn geen kosten verbonden.

Schoonmaakdag Rottumeroog

Daarnaast is er een schoonmaakdag op Rottumeroog. Ook de datum van deze opruimdag is nog niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk eind september-begin oktober worden. Behalve twee begeleiders van Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer en een bestuurslid van de SVRR kunnen zes vrijwilligers mee. Ook hierbij geldt dat mensen een goede conditie dienen te hebben.

Aanmelding

Aanmelding voor een van de werkweken of voor de schoonmaakdag – uitsluitend bedoeld voor personen die ten minste twee jaar donateur zijn – kan eveneens via het secretariaat. Dit, dient te gebeuren met vermelding van uw voorkeur, tevens een mobiel telefoonnummer via het welke u bereikbaar bent en voorts uw persoonlijke gegevens met naam, adres en woonplaats.

Alleen volledig ingevulde aanmeldingen die voldoen aan de criteria worden in behandeling genomen. Voor vragen kunt u terecht bij bestuurslid Albert Buursma 06 – 306 90 825.

Albert Buursma

(de foto werd door Hessel Jongerius gemaakt op schoonmaakdag van 2019)