Net als anders organiseren de Vrienden van Rottum ook dit jaar weer werkweken op Rottumerplaat en een werkdag op Rottumeroog. De planning is nog niet helemaal rond, maar van twee van de drie werkweken zijn al wel de data bekend:

  • Werkweek 1 op Rottumerplaat: van maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 2023.
  • Werkweek 2 op Rottumerplaat: van maandag 4 september t/m vrijdag 8 september 2023.

Naast een begeleider namens Rijkswaterstaat en één namens Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een kok van de SVRR, kunnen zoals het er nu voorstaat zes vrijwilligers mee. Deze beide (in principe vijfdaagse) werkweken zullen bestaan uit zowel het schoonmaken van het strand (het opruimen van niet-afbreekbaar zwerfvuil en verzamelen van hout voor de kachel) als verschillende klussen. In verband daarmee is een goede conditie voor het schoonmaken van het strand gewenst, evenals enige handigheid bij het kluswerk. Aan deelname van de werkweken en dag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding

Aanmelding voor een van de werkweken – uitsluitend bedoeld voor personen die ten minste twee jaar donateur zijn – kan via het secretariaat: vriendenvanrottum@gmail.com.

Het is van belang in die e-mail te vermelden:

  • naam, adres, woonplaats
  • een mobiel telefoonnummer via het welke u bereikbaar bent
  • uw voorkeur voor werkweek 1 of 2,

LET WEL! ONVOLLEDIGE AANMELDINGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING WORDEN. Dat klinkt niet aardig, maar scheelt veel tijd. Voor vragen kunt u terecht bij de bestuursleden Albert Buursma (06–30690825) en Wim Dijksterhuis (06-20742480).

Werkweek 3 en schoonmaakdagen

De data voor Werkweek 3 en de jaarlijkse schoonmaakdag zijn nog niet bekend. Hierover moet nog worden overlegd met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, maar duidelijk is wel dat die na de zomer plaatsvinden. Zodra we hierover duidelijkheid hebben laten we het u weten.

Erik de Graaf