word vriend!

Ook vriend / vriendin worden van Rottumeroog en Rottumerplaat?

Al sinds 1991 zet de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat zich in voor het behoud van de beide eilanden. Dat doen we vanuit het besef dat de eilanden van belang zijn voor de natuur, voor de kustverdediging, maar vooral vanwege het aspect van het bewaren van een nationaal erfgoed. Immers, in het collectief geheugen van veel Nederlanders staat het beeld van de koene strandwachters en drenkelingenhulp vanuit de Rottumeroog goed voor de geest. En hoewel het al 50 jaar geleden is, kunnen velen zich dank zij Bomans en Wolkers een beeld vormen van het Onbewoonde Eiland. Reden genoeg om de eilanden te koesteren. En dat doen we als Vrienden door opruim- en onderhoudswerkzaamheden, informatieverspreiding over het gebied en wanneer mogelijk met excursies.

Voelt u zich ook Rottumer overzee? Word dan donateur van onze Stichting. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris:

Kaja van Grieken
Oosterstraat 63
9989 AC Warffum
vriendenvanrottum@gmail.com

Aanmelden kan ook via onderstaand formulier: